PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
니카드,니켈수소 조립 > 전체조회
니카드,니켈수소 조립
716개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1.2V(4)
2.4V(45)
3.6V(59)
4.8V(110)
6V(95)
7.2V(112)
8.4V(20)
9.6V(49)
10.8V(32)
12V(98)
13.2V(6)
14.4V(15)
16.8V(2)
18V(2)
19.2V(1)
21.6V(1)
22.8V(0)
24V(27)
기타전압(4)
충전지와충전기셋트상품(34)
 
 
니카드2N60AAS-R(2.4V 600mAh)C5264RB
4,600원
 
 
 
니켈수소 2/3AAK3BMX(2/3AA 3.6V 650mAh)C060635RB
9,200원
 
 
 
니켈수소 3N2/3AAH-R(2/3AA 3.6V 650mAh)C5264RB
9,900원
 
 
 
니켈수소 3N 2/3AAH-R(2/3AA 3.6V 650mAh)C5264RR
9,900원
 
 
 
GP9N33AAAH-3R(10.8V 330mAh)
14,000원
 
 
 
CH8KR1300SC-2R-A(9.6V 1300mAh)
24,000원
 
 
 
소니 6N-900AAA ( 7.2V 900mAh)R1+출력선/충전지
25,000원
 
 
 
니켈수소 TO3HR3UTG-R(3.6V 2000mAh)에네루프형충전지
14,400원
 
 
 
4N600AA-SQ2R(4.8V 600mAh)C271407FM-SRCB
6,500원
 
 
 
CH 20N3000CR-4R(24V 3000mAh)
160,000원
 
 
 
CH 7N200SCK-U(8.4V 2000mAh)C3
38,600원
 
 
 
엔리치7N370SCHR-2RB(8.4V 3600mAh)
90,000원
 
 
 
니켈수소 도시바 7N-2500AA-R(8.4V 2500mAh) 에네루프
29,000원
 
 
 
CH4N35AAAH-2F-4S1P(4.8V 350mAh)C145227RR
15,000원
 
 
 
SA10N900AA-R-HOLE(12V 900mAh)
30,000원
 
 
 
PA6KR1300SC-3F-(7.2V 1300mAh)C271407FM-SRCB
18,000원
 
 
 
파나소닉 KR-1300SC (4.8V 1300mAh) R1+출력선
12,000원
 
 
 
니켈수소6N2/3AA-2R(7.2V 700mAh)
13,000원
 
 
 
GP5N211AFH-2R1B(6V 2100mAh)
33,000원
 
 
 
니켈수소5N211AFH-R1(6V 2100mAh)출력선
32,500원
 
 
 
산요2N900AA-R-V2PW(2.4V 900mAh)
6,000원
 
 
 
8.4V 1500mAh
50,000원
 
 
 
니켈수소 e-keep 10N AAA(12V 900mAh)2R+출력선
31,000원
 
 
 
니켈수소 4KR-MR2000AA-(4.8V 2000mAh)R1+JST(RR)
17,000원
 
 
 
Ekeep 5N2500AA-(6V 2500mAh)R+선
18,000원
 
 
 
니카드 산요1800SC-(2.4V 1800mAh)R1+선
11,500원
 
 
 
SA10KR5000DEL-2R(12V 5000mAh)C271407M-SBCR
180,000원
 
 
 
SA10KR5000DEL-R(12V 5000mAh)
165,000원
 
 
 
니카드 파나소닉 3KR5000D-(3.6V 5000mAh)L+출력선
50,000원
 
 
 
4N-1300SC(4.8V1300mAh)Daeil
10,500원
 
 
 
니카드CH 10N -2000SC-(12V 2000mAh)R1+출력선
30,000원
 
 
 
6N-1300SC(7.2V1300mAh)Daeil
15,000원
 
 
 
4N-2000SC(4.8V 2000mAh)R-Daeil
13,000원
 
 
 
4N-1300SC-2F(4.8V 1300mAh)
10,500원
 
 
 
니카드 3N-2000SC-R1(3.6V 2000mAh)Daeil
10,000원
 
 
 
니카드 3N-1300SC-R1(3.6V1300mAh)Daeil
8,000원
 
 
 
20N-1300SC-(24V 1300mAh)R2+출력선
50,000원
 
 
 
니켈수소 소니4KR2000AA(4.8V 2000mAh)+K-713충전기셋트
70,000원
 
 
 
니카드 CH 6KR2000SC (7.2V 2000mAh)R2+출력선
22,000원
 
 
 
니카드 KR1300SC-6N(7.2V 1300mAh)R1+출력선
15,000원
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][다음][끝]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411